Pestprotocol Kanjertraining

Het Pestprotocol Kanjertraining is goedgekeurd in de MR. Volgende week staat het nog op de agenda van de Leerlingenraad en in de loop van januari gaan we een officieel moment plannen om dit protocol te tekenen. Wanneer u alvast wilt weten wat er in staat, dan kunt u kijken op de website bij het kopje Kanjertraining.