Sinterklaasviering

Op dinsdag 5 december komt Sinterklaas op school. De kinderen worden ‘s morgens om 8.20 uur verwacht op het schoolplein in de buurt van hun eigen leerkracht. Ze kunnen hun jas aanhouden en tas meenemen. De surprises voor de groepen 5 t/m 8 kunnen vanaf 8.00 in school gebracht worden. Daarna gaat het feest beginnen !

We hebben die dag een continurooster tot 14.00 uur. Alle kinderen blijven tussen de middag op school en eten een broodje met hun juf of meneer in de groep. Wilt u ze een lunch meegeven ? Wilt u zelf de BSO inlichten over het continurooster en afspraken maken over het ophalen?