Kindcentrum Emmaschool is een feit

Vanaf 1 januari hoort Peuteropvang en BSO ook bij de Emmaschool en dat betekent dat de juffen Ciska, Ina en Griska worden toegevoegd aan ons Kindcentrum-team. Ook de medewerkers van de BSO, waaronder Anne en medewerkers van het Overblijven (Plateau @Lunch) onder leiding van coördinator Liesbeth horen er nu bij. De communicatielijnen blijven hetzelfde, dus mochten er vragen zijn dan kunt u die rechtstreeks stellen aan de betrokken medewerkers. Op kindcentrum-niveau kunnen we nu aan de slag om de doorgaande ontwikkelingslijnen steeds verder vorm te geven. U zult daar in het komende schooljaar steeds meer van gaan merken.