Waarom een 3e Onderwijsstaking?

Veel scholen in het primair onderwijs in Friesland, Groningen en Drenthe blijven op 14 februari dicht. De Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FNV Overheid, PO in actie, FvOv, AVS en PO-Raad zijn hoopvol over de stappen die Slob zet op het dossier werkdruk, maar deze hebben vooralsnog geen tastbaar resultaat opgeleverd. Het groeiende lerarentekort lijdt op dit moment tot nijpende situaties, waar de leraren, maar ook vooral uw kinderen de dupe van zijn.

Minder studenten op de PABO
Steeds minder studenten kiezen voor de PABO en daardoor worden er onvoldoende meesters en juffen opgeleid. Voor veel kinderen is er in de toekomst geen juf of meester beschikbaar. Studenten vinden dat het beroep van meester of juf niet aantrekkelijk is en dat heeft vooral te maken met het (relatief) lage salaris en de hoge werkdruk in het basisonderwijs. Voor veel (vooral mannelijke) studenten is dat een somber toekomstperspectief.

Prognoses lerarentekort
Prognoses voor het primair onderwijs geven aan dat er in:

– 2018 tekort 1824 fulltime banen;
– 2019 tekort 2909 fulltime banen;
– 2025 tekort 10537 fulltime banen.

Het lerarentekort is nu al merkbaar, daar waar het gaat om te weinig of geen vervanging bij ziekte.

De praktijk op de Emmaschool
Wanneer leraren zich ziek melden, kan er normaal gesproken vervanging worden geregeld via TOP Drenthe. Het aantal vervangers neemt echter snel af en momenteel zijn alle beschikbare mensen aan het werk. De volgende situaties deden zich de afgelopen periode voor op de Emmaschool bij ziekte of andere afwezigheid:

 • Leerkrachten ‘durven’ zich haast niet meer ziek te melden, ook al zijn ze ziek;
  · Duo-partners komen werken op hun niet-werkdagen;
  · De directeur, intern begeleider en andere vakspecialisten laten hun normale werkzaamheden liggen en gaan lesgeven;
  · Een vervanger van een zieke leerkracht meldt zich ziek;
  · Groepen worden verdeeld over andere groepen;
  · Stagiaires worden ingezet voor de opvang van een groep

In feite hebben we steeds weer noodverbanden gelegd. Bovendien kan er in deze situaties geen (goed) onderwijs meer worden gegeven en soms is er sprake van ‘oppas’ met alternatieve programma’s. Bovenstaande situaties krijgen steeds meer een structureel karakter en heel veel kinderen hebben hier last van, ook op de Emmaschool. We hebben daarom in de afgelopen weken al een aantal groepen niet op school laten komen.

Kwaliteit van het onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs heeft zwaar te lijden onder deze situatie met veel wisselingen, geen continuïteit, werk dat blijft liggen etc. Het gaat nu nog om problemen bij ziektevervangingen, maar als we naar de prognoses kijken dan zijn er op korte termijn ook buiten de griepperiodes te weinig leerkrachten en kunnen we reguliere vacatures in de toekomst niet meer invullen. Deze situatie doet zich al voor in het westen van het land.

Thermometer
Op de website http://www.lerarentekortisnu.nl kunnen scholen doorgeven wanneer er vanwege ziekte groepen naar huis zijn gestuurd of welke maatregelen er worden getroffen om dit te voorkomen. Op donderdag 8 februari kregen ongeveer 7750 basisschool-leerlingen geen (goed) onderwijs! Slechts 30% van alle scholen melden de vervangingsproblematiek op deze website en het werkelijk aantal kinderen zonder goed onderwijs is dus vele malen groter.

Regeren is vooruitzien
Deze uitdrukking is bij onze huidige regering blijkbaar niet bekend. Noodverbanden aanleggen helpt niet meer en er moet snel en rigoureus worden ingegrepen door de overheid. Dat dringt onvoldoende door in Den Haag. De toekomst van het basisonderwijs staat op het spel en daarom staakt een groot deel van het team van de Emmaschool nog een keer.

De inzet is: de huidige leerkracht, de toekomstige leerkracht, maar vooral uw kinderen!

Last voor ouders niet het doel
Wij realiseren ons heel goed dat een stakingsdag erg lastig kan zijn voor ouders, bijvoorbeeld in verband met het vinden van oppas voor uw kind(eren). Het doel van deze actie is echter niet om ouders last te bezorgen.

Den Haag laat zich niet overtuigen door resultaten van onderzoeken en dialoog. We moeten op zoek naar andere middelen, zoals een website met concrete getallen en een nieuwe staking.

Als er niets gebeurt zal uw kind steeds vaker naar huis moeten worden gestuurd, omdat er gewoonweg geen leerkracht beschikbaar is. Daarom hopen we dat u begrip heeft voor deze actie.

U kunt ons steunen door uw stem ook te laten horen, op welke manier dan ook!

Met vriendelijke groet,
Team Kindcentrum Emmaschool

(mede dank aan Jan Timmer, OPO Noordenveld)