Afscheid juf Jenny de Jong Posthumus

Deze week hebben we, na 42 werkzame jaren in het Asser basisonderwijs, afscheid genomen van juf Jenny de Jong Posthumus. Ze kan gaan genieten van haar vroegpensioen. Jenny is als juf gestart op de Julianaschool en daarna heeft ze achtereenvolgens gewerkt op de Anne Frankschool, de Deltaschool, De Driemaster en de Emmaschool. Daarmee was Jenny’s cirkel rond , omdat ze als 6-jarig meisje ook op de Emmaschool is begonnen.

De laatste jaren heeft ze voornamelijk in groep 8 gewerkt en kinderen voorbereid op de stap naar het voortgezet onderwijs. Ze koppelde vaak de lesstof aan maatschappelijke thema’s en kon de kinderen daarmee een wijde blik op de wereld geven.

We bedanken Jenny voor haar grote inzet en toewijding voor de Emmaschool en wensen haar en haar man Jan Foppo een mooie nieuwe levensperiode toe. Vanmiddag hebben alle kinderen Jenny de school uitgeslingerd.