Sportdag

Op woensdagmorgen 6 juni a.s. is de sportdag van de Emmaschool. Uw kind(eren) wordt (worden) ’s ochtends om 8:30 uur verwacht bij de atletiekbaan van atletiekvereniging AAC’61, Achterpad 1, 9405 BN Assen. De kinderen mogen die dag in hun Emmaschool-shirt meedoen.

Aan het eind van de ochtend om 12.00 uur kunnen de kinderen dan zelf naar huis of kunt u uw kind(eren) daar weer ophalen.

Indien uw zoon/dochter op woensdag 6 juni na schooltijd, naar de naschoolse opvang gaat, dan dient u zelf contact op te nemen met betreffende organisaties. Uw zoon/dochter moet dan bij de atletiekbaan worden opgehaald.