Klassenouders

De namen en mailadressen van de klassenouders voor het schooljaar 2017-2018 kunt u hier vinden.

De taken van de klassenouders zijn o.a.:

  • Het activeren van ouders om de betrokkenheid bij het onderwijs van de groep/school te verhogen.
  • Het organiseren en eventueel uitvoeren van ouderhulp voor de leerkracht bij de uitvoering van diverse activiteiten. Te denken valt aan hulp ( en vervoer) bij excursies, projectweek, kleine reparaties aan speelgoed, sportdag, knutselen, versieren klas, schoonmaak materialen etc.
  • Bij het werven van hulpouders bij een activiteit wordt geprobeerd een zo groot mogelijke groep te benaderen. Via een mailing worden ouders uit de groep op de hoogte gesteld van activiteiten.
  • Indien gewenst andere ouders betrekken bij activiteiten (etc.)
  • In de afgelopen jaren verzorgen de groepsouders de versiering van de school voor Sinterklaas (gr 1 t/m 4) en Kerst (gr 5 t/m 8).
  • Klassenouders mogen, indien ze dat willen, mee op schoolreis. De klassenouders kunnen betrokken worden bij de voorbereidingen.
  • Voor andere activiteiten (bv. Kerstviering) geeft de groepsleerkracht aan of er hulp van ouders nodig is.
  • Bijwonen van de klassenouder-vergaderingen (2 x per jaar).
  • Aanspreekpunt voor nieuwe ouders voor een korte kennismaking en afstemming van mogelijke hulp bij activiteiten.
  • Aandacht besteden aan het wel en wee van de groep, bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte of andere (ingrijpende) gebeurtenissen. Dit in overleg met de leerkracht en eventueel de oudervereniging.