Leerlingenraad

Op de Emmaschool is een leerlingenraad en die bestaat uit 9 leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Er wordt elke drie weken vergaderd met de directeur.

In het schooljaar 2016-2017 zitten de volgende kinderen in de leerlingenraad:
groep 6a  Melle, Wieger
groep 6b  Christon
groep 7     Jasmijn, Friso
groep 7/8  Emma, Kilian
groep 8      Marijke, Sanne, Ciska

 

Waarom is er een leerlingenraad?

  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • De betrokkenheid met school van leerlingen wordt bevorderd.
  • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
  • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
  • De kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Het bevorderen van actief burgerschap