MR

Medezeggenschap Emmaschool

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van de ouders en een geleding van het team. Op dit moment bestaat de MR van de Emmaschool uit acht leden, waarvan vier gekozen zijn door de ouders/verzorgers van de school en vier leden uit het team.De MR vergadert ongeveer eens per vier weken.

De MR houdt zich met name bezig met beleidsmatige zaken en overlegt daarover met directie. De Medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten:

  • Instemmingsrecht

Dit betekent dat elke geleding binnen de MR kan mee­beslissen over bijvoorbeeld de besteding van schoolgelden en wijzi­gingen in het schoolplan.

  • Adviesrecht

Wanneer het de directie plannen maken die betrekking hebben op de organisatie binnen de school moet zij hierover advies vragen aan de MR.

De MR van de Emmaschool heeft de volgende leden:

Corry Kanning (oudergeleding, voorzitter)

Heleen Eissens (oudergeleding)
Yanto van Straaten (oudergeleding)
yanto

Bart van Reij (oudergeleding)
bartvanreij

Astrid Assink (personeelsgeleding)
Anja Joling (personeelsgeleding)
Natasja Rumph (personeelsgeleding)
Lianne de Vries (personeelsgeleding)

De MR heeft een eigen e-mail adres: mr@emmaschool-assen.nl

Verslagen MR-vergaderingen
Notulen MR 20-02-2018
Notulen MR 15-01-2018

Jaarverslag MR 2016-2017

Notulen MR 16-02-2017
Notulen MR 12-12-2016 

Notulen MR 26-10-2016
Notulen MR 04-03-2017