Ouderplatform

Het Ouderplatform is opgericht naar aanleiding van de ouderenquête in 2006 en is sinds het voorjaar van 2007 actief. Het platform is vooral bedoeld als denktank en informatievoorziening voor de directie. We hopen met deze denktank de kwaliteit van de school steeds verder te verbeteren. Suggesties uit het Ouderplatform kunnen meegenomen worden naar het team en de medezeggenschapsraad en kunnen op die manier uiteindelijk leiden tot beleid.

Tot het schooljaar 2015-2016 is er regelmatig vergadert, maar de belangstelling van ouders nam af. In het komende schooljaar gaan we een nieuwe vorm bedenken om meer ouders te betrekken bij beleidsvoorbereidende thema’s.