Overblijven/BSO

Overblijven op school
Plateau @Lunch verzorgt bij ons op school het overblijven van uw  kind(eren). In de praktijk betekent dit dat de  overblijfcoördinator van  @Lunch gezamenlijk met de overblijfkrachten alles rond het overblijven verzorgt. Wat kunt u van @Lunch verwachten?

  • Een plezierige en leuke tijd voor de kinderen, waarbij ze voldoende rustmomenten krijgen;
  • Een goede samenwerking met de school, als het gaat om het gebruik van ruimten en materialen;
  • Een overblijfcoördinator die samen met gemotiveerde en geschoolde overblijfkrachten voldoende continuïteit kan bieden;
  • Een goede administratieve afhandeling.U betaalt uitsluitend voor de keren dat u uw kind heeft opgegeven. Meldt u uw kind(eren) voor 10.00 uur af, dan hoeft u deze dag niet te betalen. Regio coördinator Overblijf Susanne van Wijngaarden0592-301993, info@aska.nl
  • De kosten van het overblijfmoment bedragen € 2,50 per keer per kind. Wilt u gebruik maken van het overblijven op school, dan kunt u zich aanmelden bij ASKA @lunch via de website van de ASKA: www.aska.nl De administratie en registratie verlopen via een geautomatiseerd systeem. U kunt daarvoor heel eenvoudig en gratis een ouderaccount aanmaken door te klikken op www.overblijvenmetedith.nl en vervolgens Login aan te klikken. Vervolgens kunt u zelf, wanneer het u uitkomt, per dag opgeven wanneer uw kinderen wel of niet komen overblijven en wat eventuele bijzonderheden zijn.
    Overblijfcoördinator   Liesbeth Veenstra,  bereikbaar tussen 11.30 en 13.30
    op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:    06-15865260

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het overblijven bij @Lunch


BSO ASKA

Er is een mogelijkheid voor Buitenschoolse Opvang op de Emmaschool. Deze BSO komt voort uit Plateau kindercentrum De Roos, en heeft nu een eigen ruimte in de Emmaschool.

Op de Emmaschool BSO vermaken wij ons met sport en spel, gezelschapsspelletjes, knutselen, toneel – en muziek activiteiten, (met shows op het podium in de hal) We gaan regelmatig het Asserbos in voor het bouwen van hutten of een speurtocht. Vrijdag is onze bakdag,  we bakken steeds weer iets anders en we gebruiken daarvoor geen bak mixen maar losse ingrediënten zodat de kinderen leren waarvan koek, taart of hartige baksels gemaakt worden, en om het eindproduct zo natuurlijk en gezond mogelijk te maken. (we leren de kinderen op allerlei manieren een gezonde levensstijl aan). De kinderen drinken ’s middags thee of limonade met iets lekkers en er wordt dagelijks fruit uitgedeeld.

Bij alles wat we doen vinden we plezier en gezelligheid belangrijk. Na een lange schooldag mogen de kinderen zich lekker ontspannen en we vinden  het belangrijk dat ze het leuk vinden om naar de BSO te komen. We houden de wensen van de kinderen in de gaten en stimuleren ze om hun talenten te ontwikkelen. Op de BSO leren de kinderen ook sociale vaardigheden, het is mooi om te zien hoe zij elkaar helpen, troosten, corrigeren en  samen genieten, en de pedagogisch medewerker is alert op een goede omgang en een positieve sfeer.

De Emmaschool BSO is geschikt voor kinderen van 4 -12 jaar, maar ook zeker voor de oudere kinderen is dit een goede plek. Hoewel er geen spelcomputers zijn vermaken de kinderen zich uitstekend, wordt hun fantasie, sportiviteit- creativiteit en energie gebruikt en dat alles in een goede sfeer. Er is altijd iets leuks te doen, ons vervelen, dat doen wij niet!

De pedagogisch medewerker die deze groep leidt is Anne Staal, zij werkt tevens  als onderwijsassistente op de Emmaschool.

Op BSO Emmaschool wordt naschoolse opvang geboden tot 18.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Verlengde opvang is mogelijk tot 19.00 uur. Ook voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur (vanaf 7.00 uur in overleg mogelijk) en opvang tijdens margedagen van de school kunt u op de BSO terecht.

Bent u nog geen klant van de Plateau Kinderopvang, maar heeft u incidenteel opvang nodig, bijvoorbeeld tijdens een margedag, vakantie of i.v.m. persoonlijke omstandigheden? Ook dat is in overleg mogelijk.

Tijdens de schoolvakanties gaan de kinderen van BSO Emmaschool naar Plateau kindercentrum De Roos aan de Troelstralaan 1a in Assen.  Hierdoor is het mogelijk om deel te nemen aan het activiteitenprogramma samen met de kinderen van BSO De Roos.

Heeft u interesse, dan bent u van harte welkom om eens te komen kijken.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen naar de Plateau Kinderopvang, telefoonnummer 0592 301993 of via een mail naar info@aska.nl. U kunt ook een e mail sturen naar BSO: bsodeemmaschool@aska.nl. Meer informatie over de Plateau Kinderopvang vindt u op de website www.aska.nl.

U kunt ook een keuze maken voor andere kinderopvangorganisaties.