Vakanties en vrije dagen

Vakanties schooljaar 2017-2018

Herfst                 23 oktober t/m 27 oktober 2017
Kerst                   25 december 2016 t/m 5 januari 2018
Voorjaar             26 februari t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag    30 maart 2018
2e paasdag        2 april 2018
Koningsdag       27 april 2018
Meivakantie     30 april t/m 11 mei 2018
2e pinksterdag  21 mei 2018
TT                      22 of 29 juni 2018
Zomer               23 juli t/m 2 september 2018

Overige vrije dagen
geen

Schooltijden 2017-2018
Na een voorbereidende periode van ongeveer een jaar, waarin vele opties besproken zijn en waar ouders twee keer geraadpleegd zijn, heeft de MR op 12-12-2016 ingestemd met een kleine wijziging van de schooltijden met ingang van het schooljaar 2017-2018.

Dat betekent het volgende:

  • Schooltijden voor alle groepen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 15.30. Er is een middagpauze van 90 minuten.
  • De lestijd op woensdag is van 8.30 tot 12.00 uur. Alle kinderen zijn ’s middags vrij.
  • De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag ook vrij.
  • Tussenschoolse opvang (overblijven) blijft mogelijk.