Verkeersouders

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Jaarlijks zijn er vele doden en ziekenhuisgewonden in de leeftijd van 0-17 jaar. Schoolgaande kinderen moeten daarom leren zich veilig te bewegen in het verkeer. Dat is de verantwoordelijkheid van ons allemaal; ouders, scholen, gemeenten en provincie. Daarom wordt er in Drenthe samengewerkt aan structurele verkeerseducatie onder de naam Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Het Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving.

De Emmaschool is in het najaar van 2010 gecertificeerd voor het Drents Verkeersveiligheids Label.

Seef

De verkeersouders werken met een jaarplan voor zowel de activiteiten in als buiten de school. We krijgen daarbij hulp van betrokken ouders. De verkeersouders van de Emmaschool zijn:

  • Tineke van Driel (tevens coordinator verkeersbrigadiers)
  • Iwan de Lugt
  • vacature

In juni 2014 is de Emmaschool bezocht door een verkeersconsulent van de provincie Drenthe voor de herkeuring van het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) Het DVL is het keurmerk van een verkeersveilige school.

Scholen die meedoen met het project moeten op een structurele manier aandacht aan verkeer en verkeersveiligheid besteden. Het DVL is verankerd in het schoolbeleid, scholen geven verkeersles in de klas, maar zijn daarnaast ook praktisch bezig. Er is aandacht voor de schoolomgeving en ook de betrokkenheid van ouders is bij het DVL een belangrijk onderdeel. Als de school aan alle eisen voor het keurmerk voldoet, krijgen ze het label uitgereikt. Na drie jaar vindt een herkeuring plaats en wordt gekeken of de school nog steeds aan de criteria voldoet. De verkeersconsulent was van mening dat de Emmaschool voldoet aan alle criteria en verlengde het keurmerk voor de komende drie jaar.

Binnen de Emmaschool geven we verkeerslessen in de klas, zijn er praktische verkeerslessen en zijn we actief voor een verkeersveilige schoolomgeving.

Ook zijn er regelmatig verkeersvoorstellingen, zoals Paolo de Zebratemmer, Kiss&Ride en het project Dode Hoek. DVL-scholen ontvangen deze laatste activiteiten gratis van het provinciale budget.